Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô

Bất động sản Phú QuốcPhó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Theo phê duyệt, Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan điều chỉnh mật độ xây dựng gộp tối đa từ 35% lên 50%. Điều chỉnh tuyến đường du lịch tại khu vực Lăng Cô (đường Chân Mây) thành đường nội bộ khu du lịch; kéo dài tuyến đường ven núi Phú Gia đến quốc lộ 1A thành tuyến thay thế với mặt cắt toàn tuyến 30m. Điều chỉnh chức năng khoảng 180ha đất tại phía Nam trục trung tâm khu du lịch Lăng Cô thành đất du lịch kết hợp nhà ở đô thị. Bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Mở rộng quy mô nghĩa trang Trường Đồng từ 3,5ha thành khoảng 20ha. Đối với Khu du lịch Bãi Chuối (bao gồm khu vực bãi Chuối và bãi Cả), diện tích được điều chỉnh, cập nhật từ khoảng 120ha thành khoảng 220ha. Còn khu du lịch Cảnh Dương, khoảng 270ha đất phát triển du lịch và dịch vụ sinh thái cao cấp được điều chỉnh thành đất du lịch kết hợp nhà ở đô thị. Cùng với đó, điều chỉnh tầng cao tối đa các công trình cao tầng trong Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô: Khu vực Lăng Cô – tối đa 40 tầng (+150m), khu vực Cảnh Dương – tối đa 40 tầng (+150m), khu vực Cù Dù – tối đa 25 tầng (+90m).

Quyết định số 995/QĐ-TTg cũng sửa đổi một số nội dung Quyết định số 1771/QĐ-TTg ngày 5/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, trong đó sửa đổi về phân khu chức năng.

Cụ thể, khu phát triển du lịch và dịch vụ du lịch sinh thái cao cấp phân bố từ cửa Cảnh Dương, Cù Dù đến Cầu Từ Hiền, khu vực Lăng Cô ven núi Hải Vân và đảo Sơn Chà. Quy mô dự kiến khoảng 1.600ha. Trong đó khu du lịch Lăng Cô 770ha, khu du lịch Bãi Chuối 220ha, khu du lịch đảo Sơn Chà 150ha, khu du lịch Cù Dù 360ha, các khu du lịch còn lại 100ha.

Khu du lịch, du lịch cộng đồng kết hợp với nhà ở đô thị phân bố tại thị trấn Lăng Cô, Cảnh Dương và khu vực phía Tây đầm Lập An, Hói Mít, Hói Dừa quy mô khoảng 935ha, bao gồm khu vực thị trấn Lăng Cô diện tích 315ha, khu tái định cư đầm Lập An 30ha, khu vực Hói Mít, Hói Dừa 320ha, khu vực Cảnh Dương 270ha.

Khu vực cây xanh sinh thái, vùng bảo vệ cảnh quan, rừng phòng hộ, đất cây xanh cách ly đường giao thông quốc gia, đường điện cao thế phân bố trên các khu vực núi như Hòn Voi, Hải Vân, Phú Gia, Phước Tượng, núi Giòn… quy mô khoảng 2.173,5 ha.

Facebook – Bất Động Sản Phú Quốc