0933 337 377

đất phú quốc

Lên thành phố biển năm 2020, Đất Phú Quốc có thể tăng từ 30% đến 50%

03/12/2019

Ông Phạm Vũ Hồng – chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang – vừa ký tờ trình Chính phủ xin chủ trương thành lập thành phố Phú Quốc trên...

Xem chi tiết

Đất Phú Quốc thế nào khi lệnh tạm ngưng tách thửa chưa được dỡ bỏ?

20/03/2019

Bdsphuquoc – Năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, đất Phú Quốc sốt hừng hực. Có thời điểm, qua một đêm một mảnh đất lên vài trăm,...

Xem chi tiết

PHÚ QUỐC KHỞI SẮC – TÌNH HÌNH BĐS PHÚ QUỐC 09/2018

26/09/2018

Phú Quốc Khởi Sắc – 09/2018 TÌNH HÌNH BĐS PHÚ QUỐC 09/2018 PHÚ QUỐC KHỞI SẮC – đó là từ diễn tả “hình ảnh” thị trường Bất Động...

Xem chi tiết