0799.50.60.70

Shophouse

Shophouse: Con gà đẻ trứng vàng năm 2019

28/02/2019

Dự báo về thị trường năm 2019, ông Nguyễn Mạnh Hà (Chủ tịch Lộc Sơn Hà Land) cho rằng, phân khúc shophouse sẽ trở thành con gà đẻ...

Xem chi tiết