0799.50.60.70

siết tín dụng bất động sản

8 khuyến nghị trước lộ trình siết tín dụng bất động sản

12/06/2019

Trước lộ trình các ngân hàng bắt đầu giảm tỷ lệ vay vốn ngắn hạn cho vay trung hạn, dài hạn từ 45 xuống 40%, đại diện HoREA...

Xem chi tiết